Err

Nendoroid Kunagisa Tomo (Kubikiri Cycle: Aoiro Savant To Zaregotozukai) GoodSmile Company

EN RUPTURE
Nendoroid Kunagisa Tomo (Kubikiri Cycle: Aoiro Savant To Zaregotozukai) GoodSmile Company
Cliquez pour agrandir / Click to enlarge


- Taille : 10 cm
- Echelle : Nendoroid



- Height : 10 cm (3.9 in)
- Scale : Nendoroid